תנאי התקשרות

מתן השירותים

מועד תחילת מתן השירותים הינו מועד חתימתך על תנאי התקשרות אלו / מועד קבלת אישור על ידך לתנאי התקשרות אלו, ומתן פרטי כרטיס האשראי ואו מסירת שיקים לחיוב דמי המנוי החודשיים, כמפורט בהסכם ההתקשרות.

התמורה

תמורת מתן השירותים הנך מתחייב לשלם דמי מנוי חודשיים כפי שנחתם בחוזה ההתקשרות.

עלות השירות

למרות החתום בהסכם העבודה, עלות השירות עלולה להשתנות בהתאם לצרכים ולדרישות. במידה ונחתם חוזה על בסיס מחיר קבוע, יש לקחת
בחשבון כי מקרים חריגים ואו תקופות חריגות ואו אירועים אשר אינם כחלק מסדר היום הקבוע, עלולים לשנות את המחיר ההצעה לאותה תקופה. 


ביטול

אם תחליט שאין ברצונך להמשיך ולקבל את השירותים בחודש הבא, ובמידה והסכם ההתקשרות עומד לפוג, עליך להודיע על כך באמצעות הודעה למייל המופיע בהסכם ההתקשרות ואו בהודעה כתובה לנייד החברה. אנו נפעל לבטל את חיובך בדמי המנוי רק אם תתקבל אצלנו הודעת ביטול חתומה על ידך, לפחות 30  ימי עסקים לפני מועד החיוב/החידוש הבא. 
דמי המנוי לא יוחזרו לך אף אם תבטל את ההתקשרות עמנו במהלך אותו חודש בגינו שילמת דמי מנוי ואו במידה של אי עמידה בתנאי הביטול.
במידה ותחליט לא להמשיך את ההתקשרות לפני מועד סיום החוזה (תקופה ארוכה) תחויב בסך של 30% מעלות הניהול הכוללת העתידית וזאת בגין הפרת חוזה וסיומו לפני הזמן. מובן בזאת כי הלקוח יכל להקפיא את השירות אותו רכש עד לתקופה של 3 חודשים מרגע הודעת ההקפאה. מובן בזאת כי התשלום לא יוחזר ללקוח בזמן תקופת ההקפאה וכי לאחר תקופה זו, מתחייב הלקוח לחזור להמשך פעילות. במידה ויחליט לאחר תקופת ההקפאה שלא להמשיך עם השירות המבוקש, יחויב הלקוח על סך של 50% מעלות הניהול הכוללת על אותם חודשים אותם לא ניצל.  

אחריות

השירותים ניתנים ללא כל אחריות, ערובה או הבטחה מפורשים או משתמעים לתאימות למטרה כלשהי, לתוצאות השימוש בו וכיו"ב. לא תקום למשתמש בשירות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי bm360 ו/או מי מעובדיה ו/או מי מנציגיה מכל מין או סוג שהוא בקשר לשימוש בשירותים.
לעיתים יתכנו מצבים שבהם רשתות האינטרנט לא יהיו זמינים, מכל סיבה שהיא.  הנך משחרר בזאת את bm360 מכל אחריות הנובעת לאי זמינות של רשת האינטרנט מכל סיבה שהיא ולכל תקופת זמן שהיא.
הנך פוטר את bm360 מכל אחריות לנזק ישיר ו/או עקיף וכן מכל חבות כספית העלולה לנבוע מאי זמינות רשת האינטרנט או אתר מכל סיבה שהיא.

תנאי השימוש

קבוצת המשווקים שלנו עושה מחקר מעמיק על מנת לקבוע את המיקום הטוב ביותר לכל לקוח.  אנחנו ממקמים כל לקוח בעמדה המשתלמת ביותר אשר מעניקה החזר מקסימלי להשקעה. מטרתינו היא למקסם את חשיפת העסק שלך במגוון רחב של ערוצים. יכולים להיות תרחישים שונים מעבר לשליטתינו שעשויים להשפיע באופן זמני על יכולתינו להבטיח הופעה באינטרנט.
בנוסף, לbm360 אין כל דרך לעקוב אחרי מכירות שהתבצעו כתוצאה מהפרסום האינטרנטי (אלה אם מדובר באתר מכירתי בוא ניתן לזהות תהליכי מכירה). זוהי אחריות הלקוח לעקוב אחרי תוצאות הפרסום על ידי בדיקה ותשאול כל לקוח כיצד מצא את פרטי המפרסם.

בניית אתר 
על מנתם לקדם את העסק שלך יש באפשרותך לרכוש שירותי בניית אתר וזאת לפי רצונך.
האתרים מתופעלים באופן שוטף וזמינים ברשת אך עלולים גם לרדת מהרשת באופן זמני ואו קבוע בעקבות עדכוני מערכת, תחזוקה וכדומה. מובן בזאת כי כאשר האתר נבנה על פלטפורמה חיצונית כגון : wordpress, shopify, wix ועוד מגוון מערכות דומות ובעלת יכולות זהה או דומה לה, אינן באחריות bm360 ואין באחריותינו את תחזוקת האתר ומשך התחזוקה ברשת.
זוהי אחריות הלקוח לספק לbm360  את כל תוכן האתר, כולל אך לא מוגבל רק לתוכן מילולי, לוגו של החברה, ותמונות שאינן מפרות חוקי זכויות יוצרים. bm360 אינה אחראית לתוכן של שום אתר מותאם אישית.

בניית דף עסקי בפייסבוק ואו באינסטגרם
על מנת לקדם את העסק שלך ברשת החברתית פייסבוק ואו אינסטגרם, יש באפשרותך לרכוש שירותי פרסום באחת מהפלטפורמות הללו. הדפים (פרופיל) מתופעלים באופן שוטף וזמינים ברשת כל הזמן אך עלולים גם לרדת מהרשת באופן זמני בעקבות עידכוני מערכת, תחזוקה שוטפת וכדומה. זוהי אחריות הלקוח לספק לbm360  את כל תוכן האתר, כולל אך לא מוגבל רק לתוכן מילולי, לוגו של החברה, ותמונות שאינן מפרות חוקי זכויות יוצרים. bm360 אינה אחראית לתוכן של שום אתר מותאם אישית. במידה וקיבל הלקוח (רוכש השירות) הקמת דף פייסבוק ואו דף אינסטגרם לעסק ללא תשלום נוסף, יזכה לעיצוב בסיסי של תמונה ראשית (קאבר) ותמונת פרופיל בסיסית באופן חד פעמי. מעבר לכך ובמידה וירצה שינויים נוספים יידע כי עליו לשלם במידה וספקית השירות bm360 תדרוש בכך. עיצוב תמונת הפרופיל ואו תמונת הקאבר אינו כולל עיצוב לוגו ייחודי לבעל העסק באופן מקצועי ( שירות אותו ניתן לרכוש בנפרד כחלק משירות מיתוג לעסק ).  לוגו יסופק ע"י הלקוח במידה וקיים. במידה ואין לוגו תינתן אפשרות לרכוש עיצוב לוגו דרך חברת bm360 ואו במידה והוחלט לקבל עיצוב כללי עם לוגו שלא בעיצוב אישי וללא ייחודיות כלשהי. במקרה זה, לא יהיו תלונות מצד הלקוח על איכות וסוג העבודה מצד bm360  ומוסכם בזאת כי האחריות על הלוגו, איכותו וזכויותיו לא יהיו באחריות bm360, אלה באחריות הלקוח בלבד.

פרסום ממומן:
כחלק מהצעות הפרסום שלנו אנו עובדים עם מערכות פרסום שונות.  כל התשלומים לאותם גופי פרסום ( לדוגמא פייסבוק, גוגל ועוד…) ייעשו דרך אמצעי תשלום של הלקוח וללא קשר לדמי התשלום החודשיים.


נשמח לשמוע על הרעיונות, השאיפות והחלומות העסקיים שלך.